top of page
  • boligskoder

Udstykningshandel

Udstykningshandel, hvor køber og sælger selv har indgået aftale og sparer mange omkostninger.


Rikke og Niki købte en landbrugsejendom i 2019. I 2022 køber de så en anden landbrugsejendom, idet de aftaler med deres venner, Winnie og Morten, at de kan købe den førsterhvervede landbrugsejendom, dog uden jord, som Rikke og Niki beholder.BoligSkøder bliver indviet i opgaven, idet der skal udarbejdes en købsaftale. I sådan en situation kontaktes også en landinspektør, som skal udarbejde et rids, der opdeler ejendommen i hhv. den bygningsdel med lidt jord, som overdrages og restjorden, som herefter ændrer status til ”landbrugsejendom uden beboelse”. Sidstnævnte skal altid ejes af en anden landbrugsejendom, og den har Rikke og Niki jo netop købt.


Da ejendommen med bygninger ved udstykningen kommer under 2 hektar, så ændrer den også status til nedlagt landbrug, og i denne situation har Rikke og Niki mulighed for at benytte sig af reglerne om ”Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom”. De lader en tilstands- og elinstallationsrapport udarbejde, samt tilbyder en ejerskifteforsikring til køber. Dermed har de fraskrevet sig det sædvanlige 10 års ansvar. Disse regler gælder ikke, hvis den handlede ejendom stadig har landbrugsstatus.


En sådan handel tager tid. Rikke og Niki kontaktede Boligskøder i september 2022, og handelen blev afsluttet i marts 2023, men når alt er vel tilrettelagt, kører sagen ukompliceret.


Der er også en stor besparelse på handelsomkostningerne, når man selv kan finde en køber til sin ejendom. Boligskøder udarbejder købsaftale, skøde og refusion, ligesom sælger rådgives i hele sagens forløb, se omfang af opgaven og priser her: https://www.boligskoder.dk/komplet-bolighandel0 comments

Comments


bottom of page