top of page

My Services

Køberrådgivning

- når sælger står for skødet

I mange handler i Vestdanmark, er det i dag sælger, der står for udarbejdelse af skødet. Førhen var det køber, og derfor havde køber næsten også altid en rådgiver med ind over handelen. I dag skal køber ikke nødvendigvis bruge en rådgiver til at skrive skøde, og kan derfor godt fravælge rådgiveren. Det kan dog ikke understreges nok, at køber fortsat opfordres til at kontakte en rådgiver. 

 

Husk på, at ejendomsmægleren er sælgers part i handelen, og undlader køber at antage en rådgiver, så er køber overladt til sig selv. Set i forhold til investeringen i en bolig, så er det de dårligste penge, man kan spare.

Pris kr. 5.500,-

- når sælger står for skødet

Købsaftale og bilag gennemgås med dig - med fokus på de væsentligste forhold.

 

BoligSkøder forestår godkendelse af handelen, idet det sikres at evt. betingelser opfyldes, ligesom skøde og refusionsopgørelse gennemgås og godkendes.

 

Prisen er ved handler med villa, fritidshuse, byggegrunde og nedlagte landbrug.

Grundet opgavernes omfang, skal du påregne tillæg ved disse handelstyper: kr. 500, - i handler med ejerlejligheder, hobbylandbrug og udstykningshandler. Ved køb af ejerlejlighed på projektstadie er tillægget kr. 2.000, -.

 

køberrådgiving og skødeskrivning

Køberrådgivning og Skødeskrivning

- når køber også står for skødet

 

Selvom der i dag er mange handler, hvor sælger nu står for skødet, så er der fortsat mæglere, som henviser til, at køber står for skødet. På Sjælland er det f.eks. helt generelt. I disse handler vil en køber næsten altid være henvist til at antage en rådgiver, og køber sikres således den fornødne orientering i handelen, samt at handelen gennemføres på et ordentligt grundlag.

Pris kr. 7.900,-

- når køber står for skødet

Købsaftalen og bilag gennemgås med dig - med fokus på de væsentligste forhold.

 

BoligSkøder forestår godkendelse af handelen, idet det sikres at evt. betingelser opfyldes.

 

Skøde udarbejdes og anmeldes til tinglysning, og tinglysningsforløbet koordineres mellem parterne. Refusionsopgørelse udarbejdes og afregning sikres.

 

Købesummen frigives overfor sælger, når der er endeligt og anmærkningsfrit skøde til køber.

Prisen er ved handler med villa, fritidshuse, byggegrunde og nedlagte landbrug.

 

Grundet opgavernes omfang, skal du påregne tillæg ved disse handelstyper: kr. 500,- ved ejerlejligheder, kr. 1.500,- ved hobbylandbrug, kr. 2.000,- ved køb af ejerlejlighed på projektstadie og kr. 2.500,- i udstykningshandler.

 

Køberrådgivning før købet

- hvis du ikke er sikker i din sag!

BoligSkøder kan godt træde til, før du endeligt beslutter om du vil købe den ønskede ejendom. Du kan tage BoligSkøder med på råd, idet vi sammen kan besigtige og gennemgå ejendommen med særlig fokus på tilstandsrapport m.v.

 

BoligSkøder kan også assistere dig i forhandlinger med mægler/sælger, hvis du har behov for det.

 

Du er meget velkommen til at kontakte BoligSkøder for en afklaring af situationen og for et tilbud på disse opgaver.

Inden du underskriver en købsaftale!

 

Kontakt BoligSkøder, når du står foran en bolighandel. Der er mange forhold i en ejendomshandel, som kræver din opmærksomhed, – og BoligSkøder peger dem ud for dig.

 

Omkostningen er minimal set i forhold til investeringen og undgåede fejldispositioner.

 

Husk altid kun at underskrive en købsaftale med forbehold for dine rådgiveres godkendelse.

 

bottom of page