top of page

Komplet bolighandel

- når køber og sælger selv har fundet hinanden

BoligSkøder kan ikke være rådgiver for både køber og sælger i en handel. Derfor bliver BoligSkøder automatisk rådgiver for den part der henvender sig, idet modparten anbefales selv at antage en rådgiver. BoligSkøder kan dog udarbejde hele aftalegrundlaget, som modpartens rådgiver så kan godkende.

 

Pris kr. 15.500,-

Komplet bolighandel

BoligSkøder indhenter alle relevante oplysninger på ejendommen, herunder aftaler vi nærmere omkring tilstandsrapport m.v.

 

Købsaftale udarbejdes og gennemgås med dig/jer, samt fremsendes til modpartens godkendelse.

 

Skøde udarbejdes og anmeldes til tinglysning, og tinglysningsforløbet koordineres mellem parterne. Refusionsopgørelse udarbejdes og afregning sikres.

 

Købesummen frigives overfor sælger, når der er endeligt og anmærkningsfrit skøde til køber.

 

Prisen er ved handler med villa, fritidshuse, byggegrunde og nedlagte landbrug.

 

​Grundet opgavernes omfang, skal du påregne tillæg ved disse handelstyper: kr. 500, - ved ejerlejligheder, kr. 1.500, ved hobbylandbrug og kr. 2.500, - ved udstykningshandler.

Er aftalen handlet på plads?

 

Prisen for denne opgave forudsætter, at der er en færdig forhandlet, mundtlig aftale mellem køber og sælger. BoligSkøder er gerne behjælpelig med at få handelen aftalt på plads, men der skal i så fald påregnes tillæg for ekstra tidsforbrug. Kontakt os helt uforpligtende for nærmere aftale, herunder evt. aftale af fast pris.  

 

Værd at huske på!

 

Ikke alle handler har været inde over en ejendomsmægler. Af og til finder parterne selv hinanden og kommer til enighed om en overdragelse.

 

For disse handler gælder imidlertid, at de på samme måde som alle andre handler bør leve op til de juridiske krav, og parterne bør sikre sig selv mod uheldige aftalevilkår. Husk på, at hvis f.eks. sælger ikke sikrer sig sin ansvarsfraskrivelse, så kan det godt være, at der ikke er problemer med køber, men det kan der blive, hvis køber sælger videre til tredjemand indenfor sælgers 10 års ansvarsperiode.

 

bottom of page