top of page

Om Boligskøder

- forsikret for professionelt ansvar

 

Formelle oplysninger:

BoligSkøder er dækket af HDI Global Forsikringsselskab for professionelt ansvar, hvilket indebærer, at et evt. erstatningstab, der måtte opstå som følge af fejl og mangler ved virksomhedens rådgivning, kan dækkes af HDI-Global Forsikringsselskab for et beløb af indtil kr. 3 mio. pr. skade pr. ejendomsmægler pr. år. Forsikringen omfatter endvidere en separat garanti til dækning af krav på betaling af betroede midler. Garantien udgør kr. 2 mio. pr. forsikringsår pr. ejendomsmægler.

HDI Global, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø. Tlf.: 33369595. Mail: claim-dk@hdi-specialty.com.

Jeg bestræber mig altid på at yde den bedste service overfor mine kunder, så hvis du ikke har været tilfreds med min behandling af sagen eller det krævede honorar, håber jeg, at du indledningsvis vil kontakte mig, så vi ad dialogens vej kan søge at løse en uoverensstemmelse.

 

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til:

Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S. Tlf.: 70253666, ejendomsmaeglernaevnet.dk.

 

Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langeliinie Alle 17, 2100 København Ø, tlf.: 35291000, erhvervsstyrelsen.dk

BoligSkøder lever op til kravene i GPDR for så vidt angår beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan jeg registrerer og bruger dine personoplysninger.

Du kan indgive en klage via Datatilsynet:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K. Mail: dt@datatilsynet.dk

 

BoligSkøder rekvirerer forsikringstilbud fra Frida Forsikring og Dansk Boligforsikring, hvorfra provision modtages. Forhør nærmere.

 

 

 

Lidt om BoligSkøder

Mit navn er Helle Jacobsen, og kort fortalt, så er jeg uddannet ejendomsmægler i 2001, og har frem til 2010 arbejdet som ejendomsmægler med bl.a. egen forretning siden 2005. I mit virke som mægler havde jeg en oplevelse af, at der er et stort behov for rådgivning overfor køberne, men som sælgers ”kvinde” var det sælgers interesser, der alene skulle varetages. Derfor valgte jeg i 2010 at sadle om til i stedet at varetage såvel købers som sælgers interesser i form af køber- eller sælgerrådgivning, ligesom skødeskrivning i forbindelse med bolighandler blev en omfattende del af virksomhedens virke.

Det har bestemt også vist sig, at behovet er til stede. Det er i dag meget komplekst at handle bolig. Der er en række lovgivninger, som regulerer bolighandler, og det er velsagtens næsten umuligt for en boligkøber eller -sælger at sætte sig ind i hele området, fordi man en sjælden gang handler bolig.

Ved gennemgang af en handel, lægger jeg stor vægt på, at kunden får orientering om relevante dele af handelen, ligesom det er yderst væsentligt at få afklaret, om der i handelen gemmer sig nogle byrdefulde forhold.

Jeg tilbyder rådgivning, når du handler villa, fritidshus, ejerlejlighed, byggegrund, nedlagt landbrug og hobbylandbrug. Jeg er ikke advokat og kan derfor ikke tilbyde relaterede advokatydelser såsom testamente m.v. Til gengæld er min erfaring indenfor bolighandler stor, og jeg kan tilbyde at hjælpe både en køber eller en sælger allerede i forhandlingsprocessen.

Mine ydelser tilbydes til faste lave priser. Der er ikke udgifter til dyre strøglokaler eller helsides imageannoncering, så her får du den rene vare, men jeg går ikke på kompromis med et ordentligt udført arbejde og et højt serviceniveau, så det indgår som en del af prisen.

Det er mit ønske at hjælpe dig igennem processen, så du får en god oplevelse, og jeg kan assistere dig uanset, hvor i landet du bor, da kommunikationen oftest foregår via telefon og mail.

Helle Jacobsen
 

  • Selvstændig boligrådgiver og berigtigende part i bolighandler fra 2010

  • Selvstændig ejendomsmægler fra 2005 og frem til 2010

  • Ansat som ejendomsmægler i Ejendomscentret i Egtved i 2001

  • Valuaruddannelsen i 2002

  • Merkonomuddannet ejendomsmægler i 2001

  • Akademiøkonomuddannelsen fra Århus Købmandsskole

  • Handelseksamen fra Handelsskolen i Vejle

webhelle.jpg
bottom of page