Om Boligskøder

- forsikret for professionelt ansvar

 

Formelle oplysninger:

BoligSkøder er dækket af HDI Global Forsikringsselskab for professionelt ansvar, hvilket indebærer, at et evt. erstatningstab, der måtte opstå som følge af fejl og mangler ved virksomhedens rådgivning, kan dækkes af HDI-Global Forsikringsselskab for et beløb af indtil kr. 3 mio. pr. skade pr. ejendomsmægler pr. år. Forsikringen omfatter endvidere en separat garanti til dækning af krav på betaling af betroede midler. Garantien udgør kr. 2 mio. pr. forsikringsår pr. ejendomsmægler.

HDI Global, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø. Tlf.: 33369595. Mail: claim-dk@hdi-specialty.com.

Vi bestræber os altid på at yde den bedste service overfor vores kunder, så hvis du ikke har været tilfreds med vores behandling af sagen eller det krævede honorar, håber vi, at du indledningsvis vil kontakte os, så vi ad dialogens vej kan søge at løse en uoverensstemmelse.

 

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til:

Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S. Tlf.: 70253666, ejendomsmaeglernaevnet.dk.

 

Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langeliinie Alle 17, 2100 København Ø, tlf.: 35291000, erhvervsstyrelsen.dk

BoligSkøder lever op til kravene i GPDR for så vidt angår beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger.

Du kan indgive en klage via Datatilsynet:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K. Mail: dt@datatilsynet.dk

 

BoligSkøder rekvirerer forsikringstilbud fra Frida Forsikring og Dansk Boligforsikring, hvorfra provision modtages. Forhør nærmere.

BoligSkøder - hvem er vi?

BoligSkøder er startet af Helle Jacobsen, og kort fortalt, så er jeg uddannet ejendomsmægler i 2001, og har frem til 2010 arbejdet som ejendomsmægler med bl.a. egen forretning siden 2005. I mit virke som mægler havde jeg en oplevelse af, at der er et stort behov for rådgivning overfor køberne, men som sælgers ”kvinde” var det sælgers interesser, der skulle varetages. Derfor vælger jeg i 2010 at sadle om til i stedet primært at varetage købers interesser i form af køberrådgivning, samt evt. skødeskrivning i forbindelse med bolighandler.

Det har bestemt også vist sig, at behovet er tilstede. Det er i dag meget komplekst at handle bolig. Der er en række lovgivninger, som regulerer bolighandler, og det er velsagtens næsten umuligt for en boligkøber at sætte sig ind i hele området, fordi man en sjælden gang er ude at købe en bolig.

 

Søren Viborg er i dag en del af BoligSkøder, og  sammen har vi en fælles kurs, hvor vi ved gennemgang af handelen, lægger vægt på, at kunden får orientering om relevante dele af handelen, ligesom det er yderst væsentligt at få afklaret, om der i handelen gemmer sig nogle byrdefulde forhold.

Selvom vi oftest assisterer køberne, så kan vi sagtens være en sælger behjælpelig med at gennemføre et salg af sælgers ejendom i de situationer, hvor sælger selv har fundet en køber. Her sikrer vi, at sælger leverer alle nødvendige dokumenter for handelen, herunder en købsaftale på de aftalte vilkår.

Vi tilbyder vores rådgivning, når du handler villa, fritidshus, ejerlejlighed, byggegrund, nedlagt landbrug og hobbylandbrug. Vi er ikke advokater og kan derfor ikke tilbyde relaterede advokatydelser såsom testamente m.v. Til gengæld er vores erfaring indenfor bolighandler stor, og vi kan tilbyde at hjælpe en køber allerede i forhandlingsprocessen.

Vores ydelser tilbydes til faste lave priser. Der er ikke udgifter til dyre strøglokaler eller helsides imageannoncering, så her får du den rene vare, men vi går ikke på kompromis med et ordentligt udført arbejde og et højt serviceniveau, så det indgår som en del af prisen.

Det er vores ønske at hjælpe dig igennem processen, så du får en god oplevelse, og vi kan assistere dig uanset, hvor i landet du bor, da kommunikationen oftest foregår via telefon og mail.

Indehaver Helle Jacobsen

 

 • Selvstændig boligrådgiver og berigtigende part i bolighandler fra 2010

 • Selvstændig ejendomsmægler fra 2005 og frem til 2010

 • Ansat som ejendomsmægler i Ejendomscentret i Egtved i 2001

 • Valuaruddannelsen i 2002

 • Merkonomuddannet ejendomsmægler i 2001

 • Akademiøkonomuddannelsen fra Århus Købmandsskole

 • Handelseksamen fra Handelsskolen i Vejle

webhelle.jpg

Ejendomsmægler Søren Viborg

 

 • Ansat hos BoligSkøder den 1. november 2018

 • Beskæftiget med ejendomshandler siden 1992 på Sjælland

 • Købermægler med tryghedsmærke i 2017

 • Valuaruddannelsen i 2002

 • Uddannet ejendomsmægler i 2001

websoren_2.jpg