top of page

My Services

Skøder

Find din skøde pris - uden behov for rådgivning

I disse handler forestår BoligSkøder udarbejdelse af skødet, anmelder det til tinglysning, koordinere tinglysningen mellem pengeinstitutterne, udarbejder refusionsopgørelsen, samt frigiver købesummen overfor sælger, når der er endeligt og anmærkningsfrit skøde til køber. Desuden er BoligSkøder behjælpelig med evt. udstedelse af fuldmagter eller bestilling af MitID til brug for underskrifter af skødet.

Pris på dit skøde

 

Kr. 4.600,-

- handler med villa, fritidshuse, ejerlejlighed, byggegrunde og nedlagte landbrug. Inklusiv refusionsopgørelse.

kr. 5.600,-

- handler med villa, fritidshuse og nedlagte landbrug, hvor handelen sker under lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, og hvor der ikke er udarbejdet en købsaftale. Inklusiv refusionsopgørelse.

 

kr. 5.600,-

- handler med hobbylandbrug (fra 2-30 ha). Inklusiv refusionsopgørelse.

 

kr. 6.600,-

- i udstykningssager. Inklusiv refusionsopgørelse.

 

kr. 6.200,-

- tinglysning af auktionsskøder inklusiv indhentelse af samtykkeerklæringer m.v.

 

Kr. 4.000,-

- ved bodelinger, eller hvor ægtefællen/samleveren skal med på skødet.

 

 

 

Den rene skødeekspedition

 

Hvis behovet er at få skrevet et skøde, idet køber og sælger er helt enige i pris og vilkår, så tilbyder BoligSkøder denne ekspedition til meget konkurrencedygtige priser.

 

Det kan være i situationer, hvor man er enige om handelens vilkår, f.eks. ved bodeling eller i en familiehandel. Det kan også tænkes, at parterne er professionelle og har indgående kendskab til det at handle bolig.

 

bottom of page