top of page

Sjældent, at en handel bliver annulleret, men det kan ske....

Det er yderst sjældent, at en handel bliver annulleret, men det kan ske....


Bitten henvendte sig til os med henblik på køberrådgivning i forbindelse med hendes køb af et hus. Der viste sig at være forhold ved ejendommen, som ikke ved første blik lod sig afsløre, men som ville indebære ikke uvæsentlige ekstra omkostninger ved købet. Konsekvensen blev en annullering af handelen.


Det er jo ikke den forventning man har, når man lige har glædet sig til det hus, man har fundet, men Bitten fandt hurtigt et andet hus, som der ikke var de samme udfordringer med, og er i dag meget glad for sit endelige køb.


I denne situation er det altafgørende, at man som køber kun underskriver købsaftalen, hvis den er betinget af en rådgivers godkendelse, ellers ville det ikke være muligt at annullere handelen på baggrund af, at man efterfølgende konstaterer, at der er problemer med ejendommen.


Bemærk! Rådgiver har normalt en frist på 4-6 hverdage til sin godkendelse, men hvis man f.eks. betinger yderligere undersøgelse af ejendommen, så er handelen ikke godkendt, før forholdet er undersøgt og accepteret af køber.

bottom of page